Palmpasen

Palmpasen (ook wel Palmzondag genoemd) is de zondag voor pasen en is het begin van de zogenaamde Goede Week. Palmpasen is de dag waarop we denken aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed en werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en "Hosanna" riep. Daarna ging Hij naar de tempel en joeg daar alle mensen weg die daar spullen aan het kopen en verkopen waren en gooide alle tafels op de grond ("Het huis van God zal een huis van gebed worden genoemd en gij maakt er een rovershol van") en genas daarna vele zieken. De schriftgeleerden en hogepriesters, die gehoord hadden dat hij de tempel op deze manier ontruimd had, waren boos op Jezus en zochten een manier om Hem ter dood te brengen.

Nog geen week later (op "Goede Vrijdag") riepen dezelfde mensen die Jezus eerder toejuichten, dat Hij gekruisigd moest worden! In katholieke kerken worden met Palmpasen nog steeds palmtakken gezegend en uitgedeeld. Omdat er in Nederland geen palmen groeien, worden in plaats daarvan takken van buxusstruiken gebruikt. In de Kerk wordt het Lijdensverhaal van Jezus verteld. Op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus ter dood werd gebracht aan het kruis, wordt dit nog een keer gedaan.

Een van de tradities met Palmpasen is dat kinderen op palmzondagmorgen rondlopen met een palmpaasstok: een versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan vruchten, slingers en verschillende snoepjes hangen. Bovenop kraait een haantje van brood. Vaak worden er mooie liedjes bij gezongen.
Een bekende is:

Palm, palm, pasen, ei koerei
over ene zondag krijgen wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei.

Klik hier voor het maken van een palmpasenstok.
Klik hier voor het bakken van een broodhaantje.

Goede week en Pasen

Met kerstmis weten alle kinderen wel wat er is gebeurd: het kindje Jezus is geboren.
Met Pasen is dat iets moeilijker, was Jezus nu dood gegaan of opgestaan? Hoe zat dat ook alweer? En wat gebeurde er nog meer?
Daarom gaan we de week voor Pasen eens elke dag stil staan bij wat er nu precies is gebeurd, en waarom het is gebeurd.

De Goede Week is de laatste week van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen. In deze week wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht.

HOE ZIET DE GOEDE WEEK ER UIT:

PALMZONDAG

De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag.
Het is het begin van de Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen hosanna. Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als een zware misdadiger!

 

WITTE DONDERDAG

Op deze dag herdenken we dat Jezus, `s avonds voordat Hij gevangen werd genomen, voor de eerste keer met zijn leerlingen aan tafel brood en wijn deelde. Hierbij zei Hij de woorden: Neemt, eet en drinkt hiervan, want dit is mijn Lichaam en Bloed. Dit herkennen wij ook in de H. Mis, ofwel de Eucharistie. Ook dan doet de priester dit, in plaats van Jezus. Dit is een heilig moment in de mis, want op dat moment verandert het brood en de wijn in Lichaam en Bloed van Jezus. Ook zegt de priester dan: Jezus heeft gezegd: doet dit telkens om aan mij te denken. Eigenlijk is Witte Donderdag een feestdag: het begin van de H. Mis. Sindsdien wordt dit gedaan, over de hele wereld waar mensen in Jezus geloven.

 

GOEDE VRIJDAG

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan.
Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging!
Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen.
Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven, en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

 

PAASZATERDAG

Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg en het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar.
Morgen is het Pasen.

 

PASEN

Pasen is het grootste feest van het jaar: Jezus is opgestaan uit het graf. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Dat heet: "De Verrijzenis"
Jezus leeft voort in onze harten.

 

Met Pasen worden ook eitjes verstopt en de paashaas komt voorbij. Deze symbolen hebben waarschijnlijk niks met de kerk te maken. Niemand weet het precies. Het ei is bijna overal ter wereld wél het symbool voor nieuw begin. Jezus stond op uit zijn graf, dus begon ook opnieuw. Ook valt Pasen rond het begin van de lente. Hetzelfde geld voor de paashaas. Hazen en konijnen staan er bekend om dat ze zich super snel voortplanten. Ze zijn daarom ook het symbool van vruchtbaarheid. Vruchtbaar hoort ook bij een nieuw begin, een nieuw leven en de lente.

Klik hier voor informatie over vieringen in onze parochies tijdens de Goede Week en Pasen.

Sint Maarten

Sint-Maarten wordt in onze parochies altijd gevierd rond het weekend van 11 november. Het is een feest van lichtjes in deze donkere tijd en het is een feest van vrijgevigheid en gastvrijheid. Sint-Maarten zelf was ook zo vrijgevig.
VERHAAL VAN SINT MAARTEN
Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.
Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. 'Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus dacht even na.
Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?
Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.
Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.
GEZINSVIERING SINT MAARTEN
Voorafgaand aan de gezinsviering op zaterdagavond maken we een tocht met verlichte lampionnen door ons dorp. We vertrekken om 18.30 uur vanaf gemeenschapshuis Avanti. Hier krijgen de kinderen een elektrisch lampje. De lampion moet je zelf meebrengen. Het kinderkoor de Norbertoontjes zal de viering muzikaal verzorgen.
Klik hier voor het maken van een lampion.